Turkistarha Seinäjoella, syyskuu 2014

Tällä turkistarhalla kasvatetaan kettuja. Usealla eläimellä oli haavoja sekä silmä- ja ientulehduksia. Kettujen jalat olivat ritiläpohjalla seisomisesta johtuen vääntyneet. Osa ketuista toisti streotyyppisesti samaa liikettä pitkiä aikoja.