Navetta Satakunnassa

Parsinavetta, jossa naudat elävät ahtaasti, päistään kytkettyinä ja erossa vasikoistaan. Navetassa on likaista ja lehmillä on lantapanssareita. Lehmille huudetaan ja kiroillaan ja vasikoita läiskitään kasvoille.