Navetta Jokioisissa, joulukuu 2013

Naudat oli sidottu kiinni parteen, eivätkä ne kyenneet liikkumaan juuri lainkaan. Suuri osa eläimistä oli hyvin likaisia. Monella oli panssariksi kovettunutta ulostetta ja likaa takapäässä. Myös navetan tilat olivat yleisesti likaisia.

Tutkimme toisen tilan kahdesta eläinsuojasta. Tilan maidontuottajalehmät olivat ilmeisesti toisessa rakennuksessa, tutkitussa rakennuksessa oli nuorempia eläimiä. Naudanlihan ja maidon tuotanto on hyvä esimerkki siitä, miten eläinten koko elämää hallinnoidaan ja miten niitä tuotetaan tuotantovälineiksi ja tapettaviksi. Jotta lehmät tuottaisivat maitoa, niiden on saatava joka vuosi uusi jälkeläinen. Emo ja vasikka erotetaan toisistaan välittömästi, koska sen ravinnoksi tarkoitettu maito otetaan ihmisten käyttöön.

Jos vasikka on lehmä, se kasvatetaan sukukypsäksi, jonka jälkeen sekin siemennetään ja siitä vuorostaan tulee maidontuottaja. Jos vasikka on sonni, se kasvatetaan tapettavaksi. Näin sama teollisuus tuottaa sekä maitoa että lihaa.