Lihasikala 2 Padasjoella, marraskuu 2013

Tämä sikala oli hyvin tavanomainen lihasikala, lukuunottamatta sähköpaimenia karsinoiden reunoilla. Suurin osa sioista oli melko nuoria. Olot olivat ahtaat ja lähes virikkeettömät. Kuvaajavat havainnoivat melko paljon toisen sian korvan puremista ja yleistä tönimistä. Yksi sika pureskeli toisen nisää melko kauan. Nämä saattavat olla pahoinvoinnin aiheuttamia käytöshäiriöitä.